С какво са вредни опаковките за храна » Съвети в земеделието

август 10, 2022

С какво са вредни опаковките за храна

Акценти

  • Досегът ни с фталата ди-изодецилфталат трябва да е силно ограничен

EFSA и Европейската агенция по химикали разработиха допустими дневни дози от фталатите, с които имаме досег

В защита на човешкото здраве Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) предприе стартирането на обществена консултация по проекта за актуализиране на оценките на риска за 2005 г. на пет фталати.

Фталатите са химически съединения. Те влизат в състава на различни пластмасови изделия, парфюми, лосиони, опаковки на храни и др. продукти. Много честно без да си даваме сметка ги използваме в ежедневието си. Различни проучвания показват негативното въздействие от употребата им. Все повече нови и нови данни излизат в подкрепа на идеята, че фталатите трябва да бъдат ограничени, за да се запази здравето на хората по цял свят.

Експерти от EFSA са работили за определяне на допустимата дневна доза от фталати. Целта е да се актуализира проектостановището им. Установена е допустима дневна доза (TDI) от 50 µg / kg телесно тегло на ден за четири от веществата – ди-бутилфталат (DBP), бутилбензилфталат (BBP), бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) и ди-изононилфталат (DINP).

TDI се базира на приемливия общ начин на действие, основан на  репродуктивните ефекти от тези четири фталати. За DINP, чернодробната, а не репродуктивната токсичност, е призната като най-критичен ефект.

Петият фталат – ди-изодецилфталат (DIDP) не е включен в групата TDI. За него, въз основа на чернодробната токсичност, експертите са предложили индивидуална TDI от 150 µg / kg телесно тегло на ден.

Комбинираната хранителна експозиция на DBP, BBP, DEHP и DINP се оценява на по-малко от 1/4 от групата TDI за всички европейски потребители. Тук попадат и най-чувствителните групи от населението. Изчислено е, че за DIDP, хранителната експозиция е приблизително 1500 пъти по-ниска от индивидуалната TDI. Това значи, че досега ни с този фталат трябва да е силно ограничен.

Изследванията на експертите от EFSA са направени съвместно със специалисти от Европейската агенция по химикали (ECHA). Съвсем наскоро някои от фталатите бяха оценени съгласно рамката на REACH.

Във връзка със събирането на становища предстои до 14 април 2019 г. да бъдат представени коментарите на заинтересованите страни по темата.

На 15 март EFSA ще проведе уебинар. Целта е да се представи подхода към проекта за оценка и неговите резултати. Планирано е да се осигури възможност на участниците да задават въпроси директно на водещите.

 

Сродни публикации