С какви препарати се третират черешовите насаждения » Съвети в земеделието

април 22, 2024

С какви препарати се третират черешовите насаждения

Акценти

 • Инспекторите ще вземат и листни проби за анализ в лаборатория

Инспектори от ОДБХ-Кюстендил започват проверки на място.

Съгласно законовите изисквания е допустимо да се използват само определени препарати за растителна защита. Необходимо е да се спазват и регистрираните дози без да се превишават. Към беритба може да се премине едва след изтичане на карантинния срок. В Кюстендилско от 24 май вече се извършва третиране на черешовите насаждения срещу черешова муха.

За целта могат да се използват следните препарати:

 • „Калипсо” – карантинен срок 14 дни ;
 • „Имидан” – карантинен срок 14 дни;
 • „Вазтак” – карантинен срок 7 дни;
 • „Децис” – карантинен срок 7 дни;
 • „Карате зеон” – карантинен срок 7 дни;
 • „Натуралис” – няма карантинен срок.

Всеки един от горепосочените препарати има точна дозировка за декар обработваема площ.

Заради обилните валежи от последните седмици е необходимо да се предприемат мерки за защита на черешите и от кафяво гниене. За целта към инсектицидния разтвор за борба с черешовата муха следва да се добави фунгицид за борба срещу гъбната болест.

Срещу кафяво гниене могат да се използват следните 5 препарата:

 • „Индар 5”;
 • „Луна експирианс”;
 • „Пролектус”;
 • „Суич”;
 • „Хорус”.

При тези продукти също имакарантитен срок, който е от един до седем дни след третиране на насажденията.

 

Задължение на лицата, които ще извършват растителнозащитни практики е да се съобразят със законовите изисквания и да извършват пръскане от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден. В срок от три дни преди третиране те лично трябва да уведомят пчеларите в района. Освен това са длъжни да изпращат уведомителни писма до кметовете на населените места.

Предстои инспектори от ОДБХ – Кюстендил да започнат проверките на място при черешопроизводителите. Те ще проверяват дневниците за проведени химични обработки и складовете за съхранение на празните опаковки. Задължение на земеделските стопани е да ги съхраняват до предаването им на фирма, която е регистрирана за транспорт на опасни опаковки. Инспекторите ще вземат и листни проби за анализ в лаборатория. Така ще може да се установи реално какви препарати за растителна защита са използвани.

 

Сродни публикации