С какви добиви приключва жътвата в страната » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

С какви добиви приключва жътвата в страната

Акценти

 • Пшеница – продукция - 4 948 586 тона
 • Отчетен среден добив от декар – 484 кг/дка

Въз основа на събрани данни за реколтирането на есенниците към 26.07.2018 г жътвата на ечемик, маслодайна рапица и пшеница е била към своя край. По-назад в прибирането на реколтата остават култури като ръж и тритикале, като при ръжта обработените площи са били 27 %, а при тритикалето – 50 %.

От анализираната информация стават ясни количествата на получената до тогава продукция, а при различните култури тя е както следва:

 • Пшеница – 4 948 586 тона. Отчетен среден добив от декар – 484 кг/дка;
 • Ечемик – 490 363 тона. Отчетен среден добив от декар – 439 кг/дка;
 • Маслодайна рапица – 443 644 тона. Отчетен среден добив от декар – 249 кг/дка;
 • Тритикале – 28 816 тона. Отчетен среден добив от декар – 331 кг/дка;
 • Ръж – 4 493 тона. Отчетен среден добив от декар – 244 кг/дка.

Площите за реколтиране при всички култури с изключение на ечемика са повече спрямо отчетените през изминалата година. При крайното количество на събраната продукция се отчита намаление при почти всички есенници, единствено маслодайната рапица и ръжта са дали по-добра реколта. При различните култури процентното изменение на годишна база на продукцията е както следва:

 • Ечемик – спад с 20,2 %;
 • Тритикале – спад с 12,5 %;
 • Пшеница – спад с 3,8 %;
 • Ръж – увеличение с 20,0%;
 • Маслодайна рапица – увеличение с 2,5 %.

Процентното изменението на средния добив на годишна база също е отрицателно при почти всички култури с изключение на ръжта. При нея има 1,7 % увеличение на средния добив за тази година. При останалите есенници спадът е в размер от 8,0 % до 12,6 %. При маслодайната рапица, малко преди приключване на жътвата е отчетен спад от 12,6 %. При пшеницата намалението е с 8,2 %, а при ечемикът с 8,0 %. Ръжта отчита увеличение от 1,7 %, но това е към момент, в който реколтирането е извършено на 27 %. Тритикалето отчита спад в средния добив с 11,7 % до момента на преполовяване на жътвата.

 

Сродни публикации