С европари ще се купуват съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

С европари ще се купуват съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко

Акценти

  • Необходимо е да се регистрират всички животни, за да се преустанови изплащането на субсидии на недобросъвестни животновъди

Необходимо е в най-кратки срокове да се отстранят несъответствията, установени след проверките в животновъдните стопанства.

Схемата за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ беше одобрена от Европейската комисия.

Това беше съобщено на 23 април на редовно заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Предвидено е Схемата да се прилага до 31.12.2020 г. Кандидатите ще могат да подават заявления до един месец преди тази дата.

Чрез помощта следва да се осигури финансова подкрепа за малки и средни фермери, а също и за обединения от фермери. Тя трябва да ги подпомогне в процеса по добиване и съхранение на сурово мляко, особено в сезона на пашуване на животните. Бюджетът  за помощта е в размер на 2 млн. лева. Максималният интензитет е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 25 000 лева.

С инвестираните средства следва да се подобри общата производителност и устойчивост на стопанството. Това трябва да се постигне по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

 

По време на срещата бяха обсъдени и резултатите от извършените проверки за идентификация на едрите преживни животни и пчелните семейства. Предстои отстраняване на несъответствията. Това трябва да се случи в най-кратък срок. Необходимо е да се регистрират всички животни, за да се преустанови изплащането на субсидии на недобросъвестни животновъди. Дискутирана беше и темата за изчистване на информационната системата „ВЕТИС“ от виртуални животни.

Тема на разговорите беше още и изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите. Представена беше и актуална  информация за епизоотичната обстановка в страната, както и предприетите действия за контрол и превенция.

 

Сродни публикации