С български тютюн привличаме европейски производители на цигари » Съвети в земеделието

април 13, 2024

С български тютюн привличаме европейски производители на цигари

Акценти

  • През 2018 г. изкупения тютюн в България е бил 5 304 тона

При производството на тютюн у нас се използват само сертифицирани семена.

Среща между представители на Конфедерацията на европейските производители на цигари и министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева се състоя на 8 юли 2019 г. Тя беше организирана по инициатива на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България (НАТ). На присъстващите беше предоставена информация за състоянието и тенденциите на развитието в сектор „Тютюн“  у нас. Така те по-лесно биха могли да вземат решение дали да стъпят на българския пазар. Отчетени бяха реколтираните площи и производството на суровината за последните 4 години. През 2018 г. изкупения тютюн в България е бил 5 304 тона. То него:

  • 3 299 т – „Басми“ и „Каба кулак“;
  • 1 457 т. „Виржиния“;
  • 548 т „Бърлей“.

Дискутирана беше и темата за структурата на стопанствата според обработваемата площ и броя на регистрираните производители. Производството и съхранението на суров тютюн у нас се извършва въз основа на договори за изкупуване. Те се сключват между тютюнопроизводители и изкупвачи. Паралелно с това при производството на тютюн у нас се използват сертифицирани семена, произведени при спазване на Закона за посевния и посадъчен материал. Директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия – Марково доц. д-р Мария Къшева представи дейността в областта на научните изследвания, селекцията на нови сортове тютюн, както и поддържането на генофонда.

Председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев изрази задоволство от добрата комуникация с министър Танева и нейния екип. Според него е важно всички по веригата- производители, преработватели и изкупвачи да работят заедно.

На срещата присъства заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов, представители на Асоциация български тютюн, преработвателния бранш и членове на Конфедерацията на европейските производители на цигари.

 

За автора

Сродни публикации