С близо още 8,5 млн. лв ще бъдат обновени нови 12 детски градини » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

С близо още 8,5 млн. лв ще бъдат обновени нови 12 детски градини

Нови 12 общински детски градини на територията на различни общини ще бъдат обновени по подмярка 7.2  от ПРСР 2014-2020 г.

Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в детските градини в селските райони, са в размер на близо 8,5 млн. лв.

Общият размер на бюджета за този тип дейности е увеличен на близо 18,7 млн. лв., с който ще бъдат реновирани общо 33 детски градини.

По този начин ще се даде възможност на повече общини, кандидатствали по процедурата, да получат финансиране по Програмата.

 

За автора

Сродни публикации