Съюзът на лесовъдите в България чества своята 110-годишнина » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Съюзът на лесовъдите в България чества своята 110-годишнина

Акценти

  • Гости на събитието бяха президентът и зам. президентът на Съюза на европейските лесовъди, които посетиха създадената през 2006 г. Европейска гора

Инж. Мирослав Маринов беше удостоен с награда за принос в развитието на Съюза.

Изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов взе участие в отбелязването на 110 години от създаването на Съюза на българските лесовъди.

То се проведе днес на територията на Учебно-опитно горско стопанство „Юндола“. Той поздрави лесовъдската колегия със знаковата дата и изрази увереност, че организацията ще допринесе още много за активизиране на работата в горите и за утвърждаване на авторитета на лесовъдската колегия.

„Има много въпроси, които предстои да бъдат разрешени, свързани с подобряване на условията в горския отрасъл и с развитието на горската политика. Разчитаме на Съюза като проводник на българската лесовъдска мисъл, която пряко или косвено е решаваща за горския отрасъл в нашата страна“, каза инж. Мирослав Маринов по време на тържественото събрание.

Председателят на СЛБ, проф. Иван Палигоров връчи на инж. Маринов специална награда за принос в развитието на Съюза на лесовъдите в България.

По-рано днес бяха поднесени венци и цветя на паметника на проф. Асен Биолчев. Доц. Георги Костов запозна присъстващите с дейността на бележития лесовъд и университетски преподавател и с развитието на горското стопанство в региона.

Гости на събитието бяха президентът и зам. президентът на Съюза на европейските лесовъди, които посетиха създадената през 2006 г. Европейска гора.

В честванията взеха участие регионалните директори по горите, представители на държавните горски предприятия, преподаватели от Лесотехническия университет, експерти от Изпълнителна агенция по горите.

 

За автора

Сродни публикации