Със 7 % скочи износът на домати от Азербайджан » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Със 7 % скочи износът на домати от Азербайджан

Акценти

  • За периода януари – септември 2018 г. Русия е внесла 140 548 тона азербайджански домати

Русия е основния потребител на продукцията през последните няколко години

За периода януари – септември 2018 г. от страната са изнесени домати на стойност 144 672 000 долара. Тази цифра се равнява на 141,204 тона продукция.

Само за сравнение през същия период на изминалата година експортът в количествено изражение е бил с 6,9% по малък, а в стойностно – с 12,3 %.

Русия е основният потребител на домати от Азербайджан. Само през разглеждания период на тази година страната е внесла 140 548 тона продукция. Това са 99,5 % от общия износ на азербайджански домати. Стойността им се равнява на 144 206 780 долара.

По оперативни данни през 2017 г. за първите девет месеца износът на домати към Русия в количествено изражение се е увеличил с 6,4%, а в стойностно – с 12,3%.

От Азербайджан през 2017 г са изнесени домати на стойност 151,6 млн. долара. Отново по-голямата част от тях е продадена на Русия.

 

Сродни публикации