Със заповед забраниха груповия лов на диви свине » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Със заповед забраниха груповия лов на диви свине

Акценти

  • Обнародваните вчера промени в Закона за лова и опазване на дивеча създават заплаха за безопасността на провежданите ловни мероприятия

По силата на чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и в резултат на предложение от страна на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е издадена заповед от министъра на земеделието, храните и горите за забрана на груповият лов на дива свиня.

Какви опасности крие ранния лов на диви свине

Обнародваните вчера промени в Закона за лова и опазване на дивеча създават заплаха за безопасността на провежданите ловни мероприятия. Летният сезон предразполага горските разходки. Много туристи си организират излети. Гъбари, дървари, билкари и други хора занимаващи се със събиране на продукция в горските територии работят усилено точно през тази част от годината. Растителността е избуяла и всичко това създава много големи предпоставки за възникване на инциденти при провеждане на групов лов. Това са основните причини за забраната му.

Освен това промените в Закона за лова и опазване на дивеча не са съобразени и с хуманното отношение към видовете дивеч обитаващ горските територии. Новородените диви животни лесно биха станали жертва на ловните кучета. Сега ще стартира размножителния период при сърните, а през септември и при благородния елен. Напълно възможно е ранното започване на ловния сезон на дивите свине да доведе до намаляване популацията на различните видове диви животни в страната. Забраната за групов лов на диви свине има за цел да ограничи щетите и загубите, който могат да възникнат.

Мярката за редуциране популацията на диви свине с цел недопускане разпространението на болестта Африканска чума по свинете остава в сила. В тази връзка се препоръчва  засилване на подборния лов от място.

 

Сродни публикации