Създаване на оптимална сортова структура при пшеницата » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Създаване на оптимална сортова структура при пшеницата

Акценти

  • Дължината на вегетационния период има пряка връзка с количеството на полученото зърно

Един от факторите, влияещи на количеството и качеството на бъдещата реколта е изграждането на правилна сортова структура за дадения район. За да се реши успешно основния проблем в зърнопроизводството – преодоляване във възможно максимална степен негативното влияние на условията на отглеждане, върху количеството на произведената продукция, е необходимо да се познават основни моменти и при формиране на сортова структура в дадено стопанство. Никога не трябва да се отглежда само един сорт, колкото и подходящ да е той за района. Идеален сорт пшеница не съществува и затова много по удачно е да се залага на 2-4 на брой сорта с различни и взаимно допълващи се стопански признаци. Отглеждането на няколко сорта в максимална степен редуцира негативното влияние на метеорологичните условия като суша, проливни дъждове, силни студове и други. Препоръчително е площта на основния сорт да заема около 50 %, а няколко съпътстващи сортове другите 50 %, в съотношение за 20:20:10. Изборът на сортове трябва да се прави въз основа на техните качества и свойства, от които зависи до голяма степен бъдещата реколта като количество и качество.

За получаване на повече зърно особено важни са следните няколко групи свойства:

  • – качество на зърното;
  • – устойчивост на болести;
  • – ранозрялост;
  • – толерантност към засушаване;
  • – устойчивост на полягане;
  • – устойчивост и към прорастване на зърното;
  •  – други.

Качеството на зърното е важно при реализацията на получената продукция. В цял свят цената на зърното се определя предимно от качеството му.

Устойчивостта на болести е една от основните причини при избор на сорт. Освен евентуалните икономии от употреба на фунгициди, устойчивостта е предпоставка за добро наливане и узряване на зърното. То от своя страна е важно условие за повишаване на количеството и качеството на зърното.

Дължината на вегетационния период има пряка връзка с количеството на полученото зърно. Ранните сортове са много подходящи за райони със силно засушаване. Те наливат по – бързо зърното и успяват да узреят преди трайното покачване на температурите и задълбочаване на засушаването.

Продуктивната братимост и устойчивост на полягане имат определящ дял във величината на добива. Братимостта има решаващ дял за толерантността към засушаване. От способността сорта да формира плътен стъблостой до голяма степен зависи и неговата екологична пластичност и стабилност на добива, което означава по – слабото му вариране по години.

Толерантността към засушаване е едно от най – важните свойства при житните култури. Всички сортове имат някаква степен на поносимост.

 

Сродни публикации