Съдът отхвърли жалбата на стопаните от Болярово на първа инстанция » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Съдът отхвърли жалбата на стопаните от Болярово на първа инстанция

Акценти

  • България продължава да има статут на страна, инфектирана с чума по дребните преживни животни

Административният съд в Сливен отхвърли на първа инстанция жалбата на собственика на фермата в Болярово като неоснователна.

Това стана с решение №156 от 7 август 2019 г.

Делото беше образувано по жалба на Христо Христов срещу заповед на директора на ОДБХ-Ямбол. Представители на Христов във фермата са Ана Петрова и Тодор Христов.

ОДБХ-Ямбол издаде заповед за заличаване регистрацията на животновъдния обект и обезсилване удостоверението за регистрация. Тя е заради извършени груби нарушения на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност от страна на неговия собственик/ползвател.

Мерките бяха наложени, след като стопаните в Болярово възпрепятстваха достъпа до фермата от контролните органи на БАБХ  в условия на изострена епизоотична обстановка миналата година.

По този начин Ана Петрова и Тодор Христов попречиха на изпълнението на ветеринарномедицинските мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта при обявено вторично огнище на Чума по дребните преживни животни.  По смисъла на закона тези действия са грубо нарушение. Така те поставят в риск живота и здравето както на животните, така и на хората, и водят до икономически загуби.

Въпреки че у нас беше овладяна, България продължава да има статут на страна, инфектирана с чума по дребните преживни животни. Това е заради действията на стопаните в Болярово и отказа им огнището на заразата в града да бъде унищожено.

По тази причина България не може да влезе в процедура, която трае 6 месеца, за обявяването й на страна, свободна от Чума по дребните преживни животни, съответно и да се освободят търговските отношения.

Решението на Административния съд в Сливен може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

 

За автора

Сродни публикации