Съдът на ЕС подкрепи прозрачността на проучванията за глифозата » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Съдът на ЕС подкрепи прозрачността на проучванията за глифозата

Акценти

  • На равнище ЕС лицензът за глифозат беше подновен през ноември 2017 г. за пет години

EFSA отказваше да публикува проучванията, за да запази търговските тайни, но това не беше достатъчно добър аргумент за секретността на данните

Съдът на ЕС постанови вчера, на 7 март, че Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) трябва да публикува проучванията за глифозата на Монсанто. Това е най-често използваното средство за борба с плевели, което предизвика сериозни спорове в Европа.

По информация на Агенция Франс Прес, Общият съд е отменил решенията на EFSA, които забраняваха достъпа до проучванията за токсичност и канцерогенност на активното вещество глифозат.

Няколко евродепутати се възползваха от възможността и заведоха дело, за да се осигури достъп до проучванията. Отказът на EFSA беше аргументиран с необходимостта от запазването на търговската тайна.

Съдът в Люксембург се произнесе и обясни, че общественият интерес за достъп до информацията не е свързан с нуждата от разкриване на търговските тайни. Важно е да се знае конкретно какви вещества и в какви количества ще бъдат пуснати в околната среда. Необходимо е да се даде информация относно начинът, по който околната среда може да бъде засегната от въпросните емисии.

През последните две години въпросът за употребата на глифозата и неговото повторно разрешение доведоха до множество дебати в Европа.

Организацията на ООН по прехраната и земеделието (ФАО) и Световната здравна организация (СЗО) одобриха химичното вещество. Те се аргументираха, че е малко вероятно то да създаде канцерогенен риск за хората. Същото е и становището, което споделят EFSA и Европейската агенция по химикали (ECHA).

човек носи купчина папки с документи

Техните твърдения са противоположни на оценката на IARC (Международна агенция за изследване на рака). През 2015 г. тя заключи, че хербицидният разтвор е „вероятно канцерогенен за хората“. Именно това е основния аргумент на еколозите, които изискват пълна забрана на глифозата.

На равнище ЕС лицензът за глифозат беше подновен през ноември 2017 г. за пет години. Това се случи  след положителна препоръка на Европейската комисия, която настоява, че е следвала научнообоснован подход.

Решението на съда беше горещо приветствано от природозащитниците и зелената партия. Те заявиха, че това е победа срещу секретността. Сега тепърва предстои да лъсне истината, как химическите гиганти пишат собствени доклади за безопасността на продуктите си. Независими учени вече ще имат шанса да проверяват оценките на пестицидите.

 

Сродни публикации