Съдът на ЕС може да глоби Гърци за замърсяване с нитрати » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Съдът на ЕС може да глоби Гърци за замърсяване с нитрати

Акценти

  • Комисията ще поиска увеличение на глобата, ако нареждането не бъде спазено преди следващото решение на Съда

Вече 4 години страната продължава да не спазва първоначалното решение на Съда на ЕС

В ЕС мненията за употребата на препарати за растителна защита са различни. От пълна подкрепа, до пълно противопоставяне на определени продукти и съставките в тях.

Преди дни Европейската комисия поиска върховния съд на ЕС да наложи глоба на Гърция. Причина за това беше отказа от гръцка страна да бъдат опазени водите от замърсяване. То е възникнало в резултат от просмукването на нитрати.

През април 2015 г. беше установено, че Гърция е нарушила европейското законодателство. Тя не е осигурила защита на водите именно от такъв вид замърсяване. Констатирано е наличието на високо съдържание нитрати от различни селскостопански източници. От тогава до днес решение на този проблем няма, а недоволството на ЕК е напълно основателно.

В тази връзка ЕК призова съда да наложи глоба на Гърция, която за ден да бъде равна на 2 639 евро. Общият размер на санкцията следва да се формира като сбор от дните изминали от първоначалното решение на съда, през април 2015 г., до момента. При тази ситуация, ако нареждането не бъде спазено преди следващото решение на Съда, Комисията ще поиска увеличение на глобата на 23 753 евро на ден.

 

Сродни публикации