Съдебно решение относно ГМО провокира много въпроси в ЕС » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Съдебно решение относно ГМО провокира много въпроси в ЕС

Акценти

  • Терминът NPBTs описва редица научни методи за генното инженерство на растенията

Държавите-членки изпитват затруднения при тълкуването на решението

Според еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, европейските правителства ще трябва да вземат сериозно решение при избора на нови техники за размножаване на растенията. Те ще трябва да изберат дали да се възползват от постиженията на науката или не.

През юли 2018 г. Европейският съд постанови, че организмите, получени чрез техниката на мутагенеза, са генетично модифицирани организми (ГМО). По принцип те следва да попадат в обхвата на Директивата за ГМО.

Терминът NPBTs описва редица научни методи за генното инженерство на растенията за повишаване на фактори като толерантност към суша и устойчивост на вредители.

Решението шокира индустрията и земеделските производители от ЕС. Според тях това е сериозен удар за иновациите в селското стопанство в ЕС. То ще има големи икономически и екологични последствия.

Съдебното решение зарадва екологичните НПО. Те изразиха становището си, че решението е попречило на „скритите ГМО“ да влязат в ЕС през задната врата.

Според Хоган, комисарят по здравеопазването Витенис Андрюкайтис трябва да разгледа какви са наличните правни възможности, защото следващата Комисия ще трябва да се заеме с този въпрос. Тя ще трябва да види какви са точните критерии за даване на одобрения и неодобрения на тези продукти.

През октомври 2018 г., експерти от над 85 европейски центрове и институти за научни изследвания в областта на растителните и биологичните науки разработиха и публикуваха важен документ. В него те описаха възможните отрицателните последици от съдебното решение за селското стопанство в ЕС. Паралелно с това поискаха преразглеждането на директивата за ГМО, която трябва правилно да отразява научния прогрес в биотехнологията.

Според учените, решението на съда за редактиране на гени е „объркващо“ и европейските политици трябва да вземат това предвид. Тълкуване на неотдавнашното решение на Съда на Европейските общности относно редактирането на гени наистина обърква държавите-членки на ЕС.

Допълнителна информация

Терминът NPBTs описва редица научни методи за генното инженерство на растенията. Те се използват за подобряване характеристиките им като толерантност към суша и устойчивост на вредители.

В хранително-вкусовата промишленост се казва, че получените чрез тези техники растения също могат да бъдат продукт на конвенционалните техники за кръстосване, които имитират естествените процеси и следователно не могат да се считат за ГМО.

Противници на тезата смята, че това е пореден опит да се продадат „скритите” ГМО на европейските фермери, които биха изгубили правото си да използват собствени семена. По тази причина се смята, че всички тези техники трябва да попаднат под строгия процес на одобрение на ГМО.

Решението на съда пробуди много въпроси от страна на държавите-членки, които са  изправени пред трудности в разбирането му.

През 2016 г. Франция поиска от Съда на Европейските общности да изясни дали редица устойчиви на хербициди култури, получени чрез NPBTs, трябва да следват процеса на одобрение на ГМО.

 

Сродни публикации