Съветът на ЕС ще обсъди възможностите за риболов до 2020 г., горското стопанство и реформата на ОСП » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Съветът на ЕС ще обсъди възможностите за риболов до 2020 г., горското стопанство и реформата на ОСП

Съ

Акценти

  • Министрите ще обменят мнения относно стратегия за горите след 2020 г. Горският сектор играе ключова роля в развитието на зелената кръгова икономика

На 14 октомври Съветът ще обсъди възможностите за риболов до 2020 г., горското стопанство и реформата на Общата селскостопанска политика. 

Европейският фонд за морско и рибарство и други въпроси, свързани с рибарството, са на дневен ред на 15 октомври. 

Балтийско море: възможности за риболов до 2020 г.

Съветът ще обсъди възможностите за риболов за Балтийско море до 2020 г. Целта е да се постигне споразумение относно общия допустим улов (ОДУ) и квотите за десетте основни търговски запаси в басейна.

Европейски фонд за морско дело и рибарство след 2020 г.

Съветът трябва да се съгласи да допълни частичния общ подход по отношение на Европейския фонд за морско дело и рибарство след 2020 г.

Други въпроси, свързани с риболова

Съветът също така ще обмени мнения относно позицията, която трябва да заеме ЕС на:

  • – годишните консултации между ЕС и Норвегия в рамките на тяхното двустранно споразумение за риболов
  • – на годишната среща на Международната комисия за опазване на атлантическата риба тон ( ICCAT ) трябва да се проведе на 18-25 ноември в Палма де Майорка, Испания

Стратегия на ЕС за горите след 2020 г.

Министрите ще обменят мнения относно стратегия за горите след 2020 г. Горският сектор играе ключова роля в развитието на зелената кръгова икономика.

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

Засилването на действията за защита на съществуващите гори, устойчивото управление на горите и активно и устойчиво създаване на ново покритие на горите може да играе решаваща роля в политиките на ЕС за устойчивост. Министрите ще обменят мнения по съобщението на Комисията.

Бъдещето на ОСП след 2020 г.

Министрите на земеделието ще обсъдят състоянието на разговорите за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Земеделски пазари

Комисията ще бъде информирана от Комисията за ситуацията и най-новите икономически развития на основните селскостопански пазари.

След това министрите ще бъдат информирани за различни въпроси като:

  • – биоикономика
  • – безопасност на храните
  • – Африканска чума по свинете
  • – наскоро обявените мита в САЩ върху някои хранителни продукти в ЕС
 

За автора

Сродни публикации