Съветът на ЕС ограничи употребата на някои видове торове » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Съветът на ЕС ограничи употребата на някои видове торове

Съ

Акценти

  • В ЕС ще се продават свободно само торове, които отговарят на изисквания за високо качество и безопасност

Необходимо е да бъдат намалени замърсителите като кадмий във фосфатните торове.

Нови правила ще важат и за производството на торове. Това реши Съвета на ЕС. Необходимо е и ще бъдат уеднаквени изискванията за торовете, произведени от фосфатни минерали, органични или вторични суровини.

От сега нататък само торове, които отговарят на изисквания за високо качество и безопасност, ще може да се продават свободно в ЕС. Някои от замърсителите във фосфатните изделия могат да създадат сериозна заплаха не само за хората, животните и растенията, но и за околната среда. Такъв замърсител е кадмият.

С въвеждането в сила на новите правила следва да се ограничи съдържанието на замърсители във фосфатните торове. Ще се насърчава производството и употребата на фосфатни торове с ниско съдържание на кадмий и органични торове.

Производителите на торове, които не носят знак „СЕ“, ще могат да продават своите изделия на националния пазар. Новите правила ще важат за всички видове торове – минерални, органични, подобрители на почвата, растежна среда. Предвидено е приложението на промените да започне три години след влизането им в сила с поместването им в Официалния вестник на ЕС.

 

Сродни публикации