"Съвети в земеделието" ООД ПРЕДЛАГА застраховки на селскостопанска продукция на преферентни цени!!! » Съвети в земеделието

април 13, 2024

„Съвети в земеделието“ ООД ПРЕДЛАГА застраховки на селскостопанска продукция на преферентни цени!!!

Във връзка с обявения прием на заявления по три схеми за държавна помощ от Дирекция фонд „Земеделие” , „Съвети в земеделието“ ООД предлага застраховки на селскостопанска продукция. До 31 август фонд”Земеделие” ще приемат документи за съфинансиране на премии при застраховане на селскостопанска продукция. Предвиденият бюджет за 2013г. е до 483 730 лв. Той ще покрива част от разходите при сключване на застраховка срещу градушка, проливен дъжд, наводнение, буря и осланяване. Кандидатите трябва да отглеждат минимум 0,5 ха овощни култури или 0,3 ха зеленчукови култури (0.1 ха за зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии). Помощта покрива загуби при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия – 300 лв. на хектар. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския производител.
Желаещите могат да отправят запитвания на място в офис, чрез Facebook, email или на посочените телефони.
Ето и координати за връзка:
Централно управление – гр.Варна, ул.”Прилеп „ № 173, ет.1 офис 7
Областни офиси:
Областен офис Разград – в гр. Разград , бул.”Априлско въстание„ №4, ет.1, офис 1
Област офис Шумен – с.Браничево, ул.„ Септември” №27. /сградата на кметството/

Телефон за контакти 0879/299630
email: office@savetivzemedelieto.bg или от контактна форма на
www.savetivzemedelieto.bg

 

За автора

Сродни публикации