Събраха на едно място българското производство в сайта на МЗХГ » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Събраха на едно място българското производство в сайта на МЗХГ

Акценти

  • Бизнес оператори, които искат да бъдат включени в списъка, също трябва да имат регистрация по ЗХ и ЗВД

Инициативата на МЗХГ има за цел да улесни потребителите, като се дава възможност на директна доставка на пресни български продукти до адрес.

Събрани са координатите на производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Те произвеждат:

  • – мляко и млечни продукти (кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло);
  • – яйца;
  • – мед;
  • – обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.

Преработвателите, включени в списъка, обработват основни суровини от животински произход – кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.

Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както и посевен и посадъчен материал. Всички селскостопански производители и преработватели, които вече са включени в списъка имат изискуемите регистрации по Закона за храните (ЗХб), където е приложимо – по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Бизнес операторите, които искат да бъдат включени в списъка също трябва да имат регистрация по ЗХ и ЗВД. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са регистрирани като производители или търговци по ЗЗР.

Желаещите могат да изпратят координати за връзка на имейл адрес a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си (ако разполагат с такъв) и асортимент за потребителите.

Списъкът може да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации