Схемата за хуманно отношение към птиците вече е с разширен обхват на подпомагане » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Схемата за хуманно отношение към птиците вече е с разширен обхват на подпомагане

Акценти

  • Кандидатите ще могат да подават документи за участие по схемата от 27 май до 7 юни 2019 г.

Финансиране ще се предоставя за родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици и гъски.

На заседание на УС на ДФ „Земеделие“ беше решено да се разшири обхвата на подпомагане по схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”. Тя ще се прилага за родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици и гъски. Досега по схема на държавна помощ се осигуряваше финансова подкрепа за птицевъди, които отглеждат родители от кокоши вид.

евро върху календар

Предвидено е тази промяна да се прилага в рамките на бюджета по схемата. Определеният, на 15 март 2019 г., финансов ресурс за тази година е в размер на 34 560 000 лв.

Предстои да започне и прием на заявления на птицевъди, които отглеждат родители от направление – пуйки, патици и гъски.

Кандидатите ще могат да подават документи за участие по схемата от 27 май до 7 юни 2019 г. Изплащането на помощта ще започне от 24 юни 2019 г.

 

Сродни публикации