Сушата може да попречи на Полша да изпълни втори стълб от новата ОСП » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Сушата може да попречи на Полша да изпълни втори стълб от новата ОСП

Акценти

  • Към момента в Полша 35% от обработваемите земи са постоянно застрашени от суша

В периодите на засушаване рязко спадат добивите на зърно и мляко.

Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху земеделието. Икономическите загуби в някои страни водят до поскъпване на храните. Това си личи не само в селските райони, но и в градовете, съобщи farmer.pl.

Все повече зачестяват сушите в Полша. За периода 1951 – 1981 г. такива са регистрирани на всеки 5 години. От 1982 – 2012 г. средно суши са отчитани на всяка трета година. Лошото е, че от 2013 г. насам ежегодно има период на засушаване с различен териториален обхват и времева продължителност.

Оказва се, че не само екстремните метеорологични явления, но и засушаването заплашват сериозно Полша. Страната има малки водни ресурси, които не съумява да запази и използва разумно.

Според проучванията дори един малък воден дефицит причинява няколко десетки процента спад в добивите. Това води и до спад в доходите на земеделските стопани. Потребителите пък усещат ръста на цените на продуктите.

Лошото е, че все повече общини в Полша страдат от недостиг на питейна вода.

Според моделите за прогнозиране измененията на климата ще носят след себе си все по-лоши последствия. Сред тях е и намаляване количеството на валежите.

Данните сочат, че към момента в Полша 35% от обработваемите земи са постоянно застрашени от суша. 70% от пасищата се намират в райони с дефицит на вода.

Заплахата от суша в много области на страната вече години наред тревожи хората, занимаващи се със селско стопанство. Заради липсата на вода страдат както зърнопроизводителите, така и животновъдите. Добивите на зърнените култури се понижават през сушевите периоди, а млекопреработвателите отчитат от недостиг на суровина. Цифрите сочат, че млекодобивът в такива периоди спада с 5,9% до 6,4%, а зърнената реколта с цели 11,1%

Препоръки

Различни организации и специалисти дават препоръки за борба със засушаването. Всички са единодушни, че решение на проблема трябва да се намери и то в най-кратки срокове.

Оказва се, че сушата може да повлияе и върху изпълнението на втория стълб на ОСП след 2020 г. По тази причина ще трябва да се изпълнят допълнителни национални, регионални и местни програми за помощ, съгласно които стопанствата следва да могат да получават финансова и консултантска подкрепа. Препоръчва се да се предприемат мерки като:

  • подпомагане на торенето с естествени торове;
  • поддържане на междинни култури и използване на фабрични растения за зелен тор;
  • подкрепа за монтиране на огради за животните;
  • подкрепа, съфинансиране на селскостопански консултации;
  • системен и ветеринарен контрол;
  • отчитане на изменението на климата във формалното образование.
 

Сродни публикации