Субсидии от близо 540 хил. лв. за проекти на МИРГ » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Субсидии от близо 540 хил. лв. за проекти на МИРГ

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии на стойност 538 438 лева за реализацията на седем проекта на местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Финансирането е по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) в изпълнение на местни стратегии за развитие.
МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” работи по проект за екоучилище “Green World“ в Каварна. Изплатената субсидия е 20 347 лв., а стойността на целия проект – 37 3217 лв. МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла – Долни Чифлик – Аврен“ получи окончателно плащане от 95 617 лв. за изграждане на спортна площадка в село Шкорпиловци. Общият размер на инвестицията е 162 546 лв.
Разплащателната агенция изплати авансово субсидия на фондация „Созопол” в размер на 271 048 лв. за реставрация и консервация на сграда в археологически резерват „Античен град Аполония“. Проектът е на МИРГ „Поморие – Несебър” и е на обща стойност 545 781 лв.
Друг проект предвижда издаване на готварска книга с описание на традиционни рецепти от рибарски области Шабла – Каварна – Балчик, както и от Кашуби, Полша. Стойността на изплатената субсидия е в размер на 35 184 лв. За издаване на наръчници на риболовеца на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле” са изплатени 31 768 лв., а на МИРГ „Поморие – Несебър” – 23 756 лв.
Разплащателната агенция изплати авансово 60 716 лв. и в изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”. Разходите са за закупуване на цветна печатна система, а стойността на целия проект е 202 388 лв.

 

За автора

Сродни публикации