Кой ще получи субсидии за животни под селекционен контрол » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Кой ще получи субсидии за животни под селекционен контрол

Акценти

  • До 15 октомври трябва да бъде извършена проверка на наличните животни под селекционен контрол

Ще стане ясно колко са стопанствата, които отговарят на изискванията и заслужават подпомагане за това

До 15 октомври трябва да бъде извършена проверка на наличните животни под селекционен контрол. Този ангажимент е на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция. Основния мотив за изпълнението на задачата е да се установи колко на брой са животните, за които стопаните имат право да получават субсидии. За да се извършва по-добро преразпределение на плащанията и животновъдните организации се присъединиха и подкрепиха инициативата. Така ще се установи реално колко са фермите, които отговарят на критериите за селекционна дейност.

На Консултативния съвет по животновъдство провел се вчера бяха разпределени и други задачи. Експерти от Селскостопанска академия ще трябва да разработят насоки за развитие на различните сектори в животновъдството.

Други акценти и теми, които бяха засегнати на срещата бяха търсенето на възможностите за реализация на пазара на суровини и продукти от животински произход. Дискусия беше проведена и във връзка с възможностите за облекчаване на изискванията в Наредба №4 за малките кланични пунктове към фермите, Наредба №26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

С представители на животновъдите бяха обсъдени и възможностите за подпомагането им за закупуване на мобилни мандри и кланици. Друга тема, която също беше разисквана на срещата засягаше включването на различна маркировка на месото от дребен рогат добитък с произход България и вариантите за търговия на агнета и ярета към физически лица, без регистриран животновъден обект.

 

Сродни публикации