Фермери настояват да бъдат обявени субсидиите за биоземеделие » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Фермери настояват да бъдат обявени субсидиите за биоземеделие

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) да обяви нивата на субсидиране по бъдещите мерки „Биологично земеделие“ и „Агроекоелогия и климат“ към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 2014-2020 г. или да предостави информация относно етапа, до който е стигнало изчислението на ставките за подпомагане по тях. За това настояват Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) и Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) в писмо до министъра на земеделието и храните Васил Грудев.

Земеделците отбелязват, че в последните две години са получавали единствено неофициална, устна информация от МЗХ, че се работи по преизчисляване на ставките.

„Вместо тези изчисления да залегнат още в началото на изработване на новата ПРСР 2014 – 2020 г., ние сме свидетели на пълна липса на информация по темата до момента. Дори в изпратените проекти на наредби, свързани с изброените мерки, на местата, на които трябва да са посочени нивата на субсидиране, фигурират само многоточия“, се казва в писмото.

Липсата на информация ограничава възможността членовете на двете асоциации да се запознаят и да изразят становище по предлаганите ставки и нива на подпомагане, се аргументират авторите му.

Ръководствата на двете организации отбелязват още, че липсата на яснота относно нивата на подпомагане на отделните култури и животни в мярка „Биологично земеделие“ и на ставките по отделните направления на мярка „Агроекология и климат“, е озадачило дори експертите на Европейската комисия.

 

 

За автора

Сродни публикации