Стратегията за ликвидиране на АЧС срещна одобрението на научната общност » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Стратегията за ликвидиране на АЧС срещна одобрението на научната общност

Акценти

  • На по-късен етап следва да се извърши регистрация на личните стопанства и внедряване на мерки за биосигурност

Тя ще бъде факт след постигането на консенсус относно мерките и сроковете.

Стратегия за ликвидиране на Африканската чума по свинете (АЧС) беше представена вчера от заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов. На среща с научната общност и ветеринарномедицински експерти в Тракийски университет, Стара Загора на 7 август беше обсъден документът.

Три категории мерки са определени с цел превенция, контрол и изкореняване на заболяването. Те се използват за профилактика и борба с всяко едно заразно заболяване по животните. Необходимо е научната общност да окаже подкрепа в изпълнението на всяка една от тях.

В стратегията са залегнали предложения за законодателни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те ще улеснят идентификацията и регистрацията на животните и животновъдните обекти от типа „заден двор“. В документа е включено предложение за създаване на фонд „Зоопрофилактика“. В бъдеще той следва да осигурява  финансова подкрепа на дейността, свързана с епизиоотии.

Проф. двмн Иван Тодоров Въшин, ректор на Тракийския университет, заяви, че съвместните усилия дават резултат. Научната общност ще продължи да подкрепя министерството в борбата с разпространението на АЧС.

Проф. дн Люцканов, декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет също подкрепи активната работа на министерството за справяне с АЧС. Той обясни, че съвместният подход с научната общност е много добро решение. Предприетите досега мерки за борба със заразата срещнаха сериозна подкрепа и одобрение. Те са необходими, тъй като все още няма ваксина или лечение за болестта.

Какво включва стратегията?

В стратегията е включено изготвянето на оценка на ролята на животните в стопанствата тип „заден двор“. Отглеждането на свине в тях е нерегламентирано, липсват всякакви мерки за биосигурност, а общият броят на животните в тях е голям. Точно това ги прави потенциално опасни в условията на АЧС. Необходимо е да се намали броят им, особено в районите около индустриалните свинекомплекси. На по-късен етап следва да се извърши регистрация на личните стопанства и внедряване на мерки за биосигурност. Паралелно с това е необходимо експертни групи да извършат проверка на системите за биосигурност в големите свинеферми. Изключително важно е да се намали популацията на два свиня, която е сред основните преносители на заразата.

Министър Танева благодари на научната общност за подкрепата в борбата с АЧС. Както преди така и на срещата тя подчерта, че те работят на терен заедно с експерти на министерството и ветеринарните власти. Те помагат за разясняване особеностите на болестта и мерките за справяне с нея. Дискутираната стратегия ще бъде факт след постигане на консенсус с научната общност по отношение на мерките и сроковете.

 

Сродни публикации