Стопаните с основни приходи от земеделие се признават за активни фермери » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Стопаните с основни приходи от земеделие се признават за активни фермери

Поддържаните площи, на които не се извършва земеделска дейност, няма да получават директни субсидии. Това се казва в документ на земеделското министерство, в който се посочват основните изисквания към фермерите, за да бъдат признати за активни. От 2015 година само производителите, които влизат в тази категория, ще получават директни плащания.

Еврокомисията е задала рамка какво е активен фермер, но България трябва да уточни детайлите по прилагането на правилата и да ги изпрати в Брюксел до 1 август 2014 г. В момента работна група с експерти на агроминистерството и фермерските организации обсъжда всяка седмица въпроса, но засега не е взето решение какво конкретно ще е определението за България.

Все пак са ясни основните изисквания, които земеделците трябва да изпълняват, за да получават директно подпомагане. В документа се посочва, че това са хора с приходи от селскостопанска дейност: производство, отглеждане или култивиране на агропродукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането им за селскостопански цели.

Те трябва да поддържат земеделската площ в състояние, което я прави подходяща за паша или обработване. Нивите или ливадите трябва да се поддържат с минимална дейност, която трябва да бъде конкретизирана от държавите членки. Приходите от преработени продукти също се признават за селскостопанска дейност.

Новият регламент се прави, тъй като досега агросубсидии са получавали и собственици на поддържани терени, на които не се отглеждат земеделски култури – например голф игрища. Идеята е те да бъдат изключени от субсидиране с директни плащания.

Субсидии няма да вземат и стопани, които притежават пасища, които се поддържат само чрез паша, без определена минимална дейност.

От директното подпомагане са изключени и летища, терени на оператори на железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и  места за отдих – голф,  футболни игрища и  конни бази, природни резервати, собственици на земя, които нямат собствена земеделска дейност, къмпинги и инвеститори.

За да бъдат извадени от негативния списък, собствениците трябва да докажат, че годишният размер на директните плащания (без националните доплащания) е най-малко 5% от приходите, които са получили от неселскостопанска дейност.

В негативния списък няма да попадат земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания до 5 000 евро. Конкретната сума се определя с национално решение. Това се аргументира с приноса на малките, непълно заети фермери за жизнеността на селските райони.

До 1 август 2014 г. трябва да бъде изпратено уведомление до Комисията за негативния списък, в който ще бъдат включени тези, които нямат право на субсидии. 

От Брюксел обаче отчитат, че бюрокрацията за фермерите ще се увеличи, заради новото изискване.

„Като държава трябва да имаме инструмент за проверка кой фермер е активен и да знаем какво проверяваме“, коментира Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Според нея  не е фатално, ако държавата няма определение за активен фермер до 1 август, но това ще затрудни земеделците, тъй като стопанската година започва.

Държавен фонд „Земеделие“ трябва да провери всеки един фермер дали е активен и въпросът е как го правим, посочи Боянова. Според нея най-вероятно ще се правят проверки на принципа на извадка, тъй като няма как експертите на Фонда да посетят на място всеки фермер.

 

За автора

Сродни публикации