Стопаните от Ямболско и Бургаско вече могат да подават заявления за подпомагане » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Стопаните от Ямболско и Бургаско вече могат да подават заявления за подпомагане

Акценти

  • Общата сума на държавно подпомагане de minimis  за овцевъди и козевъди беше увеличена на 2 067 710 лв

От днес 19 юли до 31 август 2018 г ще продължи срокът за приемане на заявления за подпомагане. За целта служители ще бъдат командировани в седалищата на Общинските служби „Земеделие“  в общините Болярово, Елхово, Стралджа, Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево. Кандидатите могат да подават документите си лично или чрез упълномощено лице, но само при представяне на изрично нотариално заверено пълномощно. Финансовата помощ ще бъде изплащана в рамките на 5 работни дни след подаване на заявлението.

От първоначално одобрените 1 094 140 лв за държавно подпомагане de minimis  за овцевъди и козевъди, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 след одобрение на УС тази обща сума беше увеличена на 2 067 710 лева. Животновъдите в следните засегнати райони: общ. Болярово и общ. Елхово от обл. Ямбол и общините Малко Търново, Приморско, Созопол,  Средец и  Царево от обл. Бургас ще получат финансова подкрепа de minimis в размер на 47 лв на овца/коза. Стопаните от общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа, област Ямбол, където е наложена възбрана за продажба на сурово мляко заради чумата по дребните преживни животни ще получат помощ в размер на 14 лв за една овца-майка и/или коза-майка.

 

Сродни публикации