Стопаните могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата за акциза на газьола » Съвети в земеделието

юни 16, 2021

Стопаните могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата за акциза на газьола

Акценти

  • На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти

Земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за Кампания 2019.

Това може да се случи в периода от 24 до 28 февруари 2020 г.

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти. Те ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали заявленията си за 2019 г. Описът следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, направил корекциите.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите:

  • – „Растениевъдство“ ;
  • – „Животновъдство“.
 

За автора

Сродни публикации