Стопаните заявяват помощ за зимни пръскания от 10 февруари » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Стопаните заявяват помощ за зимни пръскания от 10 февруари

Акценти

  • Финансовата подкрепа е в размер до 270 лева на хектар с ДДС

От 10 февруари ДФЗ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Приемът ще продължи до 6 март.

Ще се приемат заявления за:

  • – закупуване на продукти за растителна защита;
  • – продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове;

които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Срокът за отчитане на дейностите е до 10 април. До 22 май ще бъдат изплатени средствата.

Припомняме, че маслодайната роза за първи път влиза в обхвата на подпомагане по схемата.

По предложение на бранша МЗХГ пренотифицира държавната помощ. В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода на прилагане на схемата – до края на 2022 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните пръскания за 2020 г. Разпределените и усвоени средства за държавната помощ в направлението през миналата година бяха в размер на 5,6 млн. лв.

Финансовата подкрепа е в размер до 270 лева на хектар с ДДС. Важно е да се знае, че се подпомагат направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията. Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

 

За автора

Сродни публикации