Стопаните във Видинско могат да подават заявления за обезщетения за доброволно закланите прасета » Съвети в земеделието

февруари 27, 2021

Стопаните във Видинско могат да подават заявления за обезщетения за доброволно закланите прасета

Акценти

  • Заявленията се подават в кметството на съответното населено място

На 19 август 2019 г. в Областна администрация – Видин беше проведена среща във връзка с условията и изискванията за предоставяне на финансовата помощ.

В област Видин започва приемът на заявления за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция при извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони.

Такава ще бъде предоставяна на стопани, отговарящи на следните критерии:

  • – Отглеждат до 5 прасета за угояване, разположени в санитарните зони във ферми тип „лично стопанство“ и не продават на пазара. Добиват месо само за лична употреба;
  • – Включени са в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, предоставен в Областната епизоотична комисия  (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

За ферма тип „лично стопанство“ в санитарните зони ще бъде предоставяно подпомагане в размер на 300 лева. Средствата следва да се използват за дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция след доброволното клане.

Санитарните зони включват обекти тип „заден двор“ в 20-километровата зона около индустриалните ферми. В тях попадат и намиращите се в населени места, където има висок епизоотичен риск за разпространяване на заболяването и са определени с решение на ОЕК.

Финансова помощ се предоставя при следните условия:

  • подадено заявление по образец, с което стопанинът декларира, че е извършил доброволно клане, почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупените дезифектанти и консумативи за дезифекция;
  • не населява обекта с прасета за период най-малко 12 месеца, след последната дезинфекция и без да е регистриран;
  • представяне на констативен протокол (по образец) за извършено клане, почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник.

Заявленията се подават в кметството на съответното населено място. За град Видин те се приемат в Информационния център, който се намира в административната сграда на Общината, пл. „Бдинци“ №2, ет.1 (вход откъм паркинга).

В град Видин могат да кандидатстват за помощ собствениците, които отглеждат прасета в района с граници: ул. „Гео Милев“, ул. “Редута“, Безмитна зона, ул.“Момчил Войвода и ул.“Цар Михаил Шишман III“.

 

Сродни публикации