Стойността на одобрените проекти по Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор е много по-голяма от предвидения за годината бюджет » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Стойността на одобрените проекти по Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор е много по-голяма от предвидения за годината бюджет

Стойността на одобрените проекти по Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор е много по-голяма от предвидения за тази година бюджет. Това каза инж. Красимир Коев, директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. По думите му, за мярката „Преструктуриране и конверсия на винените лозя” по Националната програма, проектите, които са постъпили в Изпълнителната агенция по лозата и виното, разгледани и одобрени от Държавен фонд „Земеделие”, са 96 броя. Бюджетът по мярката за тази година е бил 16 162 000 евро, а стойността на проектите, които са одобрени е на стойност 22 988 386 евро. „Ние сме одобрили много повече проекти. Това означава, че интересът е много голям”, подчерта инж. Коев. С разликата от около 7 милиона, ще бъдат финансирани одобрените проекти през следващата година. По думите на Красимир Коев, изпълнението, одобрението и договорирането на проектите е на 100% и това е още един индикатор, че към програмата има изключително засилен интерес, понеже е лесна, достъпна, а целият процес минава в много кратки срокове

 

За автора

Сродни публикации