Стартира финалният етап от самолетното заснемане на страната » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Стартира финалният етап от самолетното заснемане на страната

Акценти

 • Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери

Данните от заснемането ще се използват за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта.

От днес, 8 юли 2019 г., започва последният етап на самолетно заснемане за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна. Предвидено е, ако климатичните условия го позволяват, заснемането за 2019 г. да приключи до края на месец юли. To ще обхване изцяло или частично следните области:

 • Видин;
 • Монтана;
 • Враца;
 • Плевен;
 • Велико Търново;
 • Русе;
 • Търговище;
 • Шумен;
 • Разград;
 • Силистра;
 • Добрич;
 • Варна;
 • пограничните с Република Сърбия райони в областите София и Перник.

Заснемането ще се извършва с два самолета. Те са оборудвани с високотехнологични цифрови камери, които осигуряват необходимото качество на получената карта.

През 2016 г. започна обновяването на ЦОФК. То ще се извърши в рамките на четири години. Всеки ден се заснема по около една четвърт от територията. Над 16 области от страната вече е направено самолетното заснемане.

Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели (СЕЗП). Тя е основна подсистема на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). По тази причина те трябва да са максимално актуални и достоверни. Директните плащания на земеделските стопани се изчисляват именно въз основа на получените данни от заснемането.

 

За автора

Сродни публикации