Стартира прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 г. » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Стартира прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Акценти

  • Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро

От 6.03.2020 г. стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността.

По този начин ще се предостави възможност на малките:

  • – свиневъдни;
  • – птицевъдни;
  • – козевъдни;
  • – овцевъдни стопанства;

да преодолеят неблагоприятните икономически последици.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на над 11,7 млн. лв.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години. Само при условие, че представеният към проектното предложение бизнес план е изпълнен коректно.

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 15.05.2020 г.

 

За автора

Сродни публикации