Стартира прием по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Стартира прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

За начална дата на приема е определена дата 30.11.2015 г. Крайната дата е 18.12.2015, включително.

Бюджетът на финансова помощ по подмярката за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро.

 

Заповед за прием: Изтегли

Информация за мярката: Прочети

 

За автора

Сродни публикации