Стартира прием по две схеми за животновъди от днес » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Стартира прием по две схеми за животновъди от днес

Акценти

  • По схемата "Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции

От днес, 25-ти март, до 15-ти април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват по две схеми – „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” и „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“.

Документи се приемат в областните дирекции на ДФЗ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Целта на първата помощ е да се подпомогнат:

  • – малки фермери;
  • – средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции. Максималният размер на помощта е до 60 000 лв.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за:

– покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри);
– закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират).
Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Утвърденият бюджет по схемата за 2020 г. от УС на ДФ „Земеделие” е 1 452 500 лв.

Целта на схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ е да се стимулират земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции. Максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева.

Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за:

  • – реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения;
  • – оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

Утвърденият от УС на ДФ „Земеделие бюджет на помощта за 2020 г. е в размер на 2 000 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. В бюджета на помощта се включват и поетите ангажименти по сключени договори за 2019 г., които предстои да бъдат изплатени през 2020 г.

Указания и документи за кандидатстване може да намерите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации