Стартира прием по временна помощ за частно складиране на някои видове сирена » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Стартира прием по временна помощ за частно складиране на някои видове сирена

Акценти

  • Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни

Стартира прием на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои сирена от понеделник (11.05.2020г).

Помощта ще се прилага само по отношение на произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт сирене. Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене. Тя е част от приетия пакет мерки от Европейската Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на кризата с COVID 19.

Максималното количество продукти предмет на подпомагане по схемата е 100 000 тона. Разпределението му между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона. Срокът за подаване на заявленията е до 30 юни 2020 г. По схемата ще се кандидатства за продукти, които вече са поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона. Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по договор.

Държавен фонд „Земеделие“ трябва да прекрати сключването на договори за частно складиране на сирена, когато общото количество сирена, за което е приложена мярката, достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките му.

 

За автора

Сродни публикации