Стартира приемът по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" от ПМДР » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Стартира приемът по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДР

Акценти

  • Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.10.2019 г.

От днес стартира приемът по мярка  5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДР.

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на информационна кампания по Програмата в Стара Загора.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” се цели за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, както и подобряване на безопасността и условията на труд.

По думите й безвъзмездната финансова помощ по мярката надхвърля 2,7 млн. лв. Минималният размер на допустимите средства за едно проектно предложение е 20 хил. лв. Максималният праг е 1 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.10.2019 г.

Бяха представени и условията за кандидатстване по новостартиралата мярка 5.4, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

На събитието беше разгледан и напредъкът в изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на МИРГ. В края на предходното тримесечие стартира прием от стратегиите. Към настоящия момент могат да се подават проекти по общо 6 отворени мерки. Според Лозана Василева темповете в прилагане на подхода нарастват. До края на годината очакваме и първите сключени договори по мерките от стратегиите.

 

За автора

Сродни публикации