Стартира приемът на проекти за биосигурност в стопанствата по подмярка 5.1 » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Стартира приемът на проекти за биосигурност в стопанствата по подмярка 5.1

Акценти

  • Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи последствията както от заразни болести по животните, така и от опасни метеорологични явления

Започна прием на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5.

Общият бюджет по подмярката е в размер на близо 46 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г.

Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат:

  • – инсталации и оборудване за дезинфекция;
  • – огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
  • – безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти;
  • – инвестиции в санитарната инфраструктура.

За безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да кандидатстват както земеделски стопани, така и публични субекти, сред които БАБХ, ИАБГ и НДНИВМИ.

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020.

 

За автора

Сродни публикации