Стартира приемът на заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по лозаро-винарската програма » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Стартира приемът на заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по лозаро-винарската програма

Акценти

  • Първоначалният бюджет на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ е 1 000 000 лв.

Стартира приемът на заявления по мярка „Събиране на реколтата на зелено“като част от мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

Гроздопроизводителите, които желаят да се възползват от мярката могат да подават заявления в Изпълнителната агенция по лозата и виното до 5 юни. След това на тези, на които е издадено удостоверение, могат да подават в ДФЗ заявление за предоставяне на финансово подпомагане в периода 15-19 юни 2020 г.

„Събиране на реколтата на зелено“

Това е кризисна мярка, представляваща пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени. Така  добивът от заявената площ да се сведе до нула. Подпомагането по тази мярка ще компенсира българските гроздопроизводители, изпаднали в ситуация да не могат да пласират своята продукция поради ниско търсене на винено грозде за суровина. Мярката е част от пакета кризисни мерки, които ЕК одобри за прилагане в държавите членки в условията на пандемията от COVID-19.

В случай на недостиг, бюджетът ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички гроздопроизводители, одобрени от ДФЗ.

МЗХГ подготвя и допълнителните кризисни мерки „Дестилация на вино в случай на криза“ и „Помощ за съхраняване на вино при кризи“.

Те са за подпомагане в лозаро-винарския сектор и са, за да отговорят на нуждите на засегнатите от пандемията представители на сектора и които ще се предоставят на винарски предприятия, организации на производители на вино, асоциации на двaма или повече производители и дестилерии.

„Дестилация на вино в случай на криза“

По тази мярка алкохолът от дестилацията трябва да се използва за промишлени, дезинфекционни, фармацевтични или енергийни цели.

Допустимите за подпомагане са само разходите за транспорт на виното до дестилерии и за дестилация на това вино. По мярка „Помощ за съхраняване на вино при кризи“ подпомагането е за временно съхранение на определени количества вино с цел оттеглянето му от пазара. Това ще позволи постепенно да се възстанови неговата икономическата жизнеспособност.

„Събиране на реколтата на зелено“

Тази мярка, както и другите мерки, са разрешени за прилагане в сектора през 2020 г., в резултат на отправено от България искане към ЕК за предприемане на действия по обезпечаване на най-засегнатите икономически единици. Искането беше подкрепено и от други държави-членки. Мерките ще осигурят на сектора сравнителна стабилност и жизнеспособност, въпреки необичайната кризисна ситуация, предизвикана от COVID-19.

 

За автора

Сродни публикации