Стартира кандидатстването по държавната схема за съфинансиране на застрахователни премии за земеделска продукция » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Стартира кандидатстването по държавната схема за съфинансиране на застрахователни премии за земеделска продукция

Акценти

  • Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделските стопани и ДФЗ

От 16 март до 31 юли 2020 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавни помощи „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

1,5 млн. лв. е бюджетът за държавната помощ за 2020 г. Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха, при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Н а подпомагане подлежат полици, издадени СЛЕД подаване на заявление за кандидатстване.

До 31 август 2020 г. стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на ДФЗ. Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделските стопани и ДФЗ.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са:

  • – регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. ;
  • – нямат задължения към ДФЗ и държавния бюджет.

В сайта на ДФЗ заинтересованите земеделски стопани могат да открият образци на заявления по схемите за държавни помощи по Регламент (ЕС) 702/2014.

 

За автора

Сродни публикации