Стартира идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза в страната » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Стартира идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза в страната

Акценти

  • Идентификацията стартира от Южна България и ще продължи до средата на месец юни

Стартира идентификация на насажденията от маслодайна роза в страната.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури, както и служители от съответната Областна дирекция „Земеделие“.

Идентификацията се извършва във фенофаза „цъфтеж“, в началото на кампанията по розобера. Тя е съгласно Закона за маслодайната роза, обнародван в Държавен вестник на 31 януари 2020 г. Проверките на място са детайлни. Те се извършват в присъствието на собственика на насажденията или на негов представител. Основната цел е да се установи видът на насажденията, колко от площите са засадени с Rosa damascena и колко с Rosa alba и да се запази качеството на българското масло.

Насажденията от маслодайна роза се създават от сертифициран посадъчен материал. Той трябва да отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. При отглеждането им се прилагат добри земеделски практики, съобразени с биологичните изисквания за двата вида рози.

 

За автора

Сродни публикации