Стартира втори прием за обезщетения на тютюнопроизводителите по de minimis » Съвети в земеделието

май 27, 2024

Стартира втори прием за обезщетения на тютюнопроизводителите по de minimis

Акценти

  • До 30.08.2019 г. е срокът за окончателно представяне на изискуеми документи

От 15 юли започва втори прием по държавната помощ de minimis за тютюнопроизводители.

Той е за всички претърпели финансови щети вследствие на неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ АД за реколта 2010 г. и „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД – за 2016 г. Това е решил на последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“, съобщиха от фонда.

Документи за кандидатстване могат да подадат тютюнопроизводителите, които не са имали възможност да подадат заявления за подпомагане по време на периода 15 април – 10 май 2019 г.

Заявления за подпомагане ще се приемат в периода 15 юли – 15 август 2019 г. Документите трябва да се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда.

До 30.08.2019 г. е срокът за окончателно представяне на изискуеми документи. Срокът за изплащане на помощта е до 10 работни дни след приема на заявленията и представянето на всички изискуеми документи.

Земеделските стопани, които могат да кандидатстват, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в МЗХГ за 2019 г. Освен това те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и приемо-предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

Размерът на помощта de minimis за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети от предходни години, е 3,2 млн. лв. След първия прием по схемата са били изплатени над 2,1 млн. лв, посочват от фонд „Земеделие“.

Източник: БТА

 

За автора

Сродни публикации