Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г. » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.

Акценти

  • Теренните проверки ще се провеждат при съблюдаване на мерките срещу разпространението на АЧС

МЗХГ стартира специализирани теренни проверки на физически блокове (ФБл).

Те са с цел обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2019.

Проверките ще установят дали площите във ФБл, включително и тези отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба №2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

По този начин ще се определят и актуализират границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване.

Теренните проверки ще се провеждат при съблюдаване на мерките срещу разпространението на АЧС. Те ще стартират от районите на страната свободни от заразата и тези, в които са приключили мерките за дезинфекция и огнищата са ликвидирани.

През тази година на завишен контрол подлежат:

  1. ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци;
  2. тези, при които към момента на заявяване, посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Областните дирекции „Земеделие” организират извършването на проверките. Изготвят се графици и се информират кметовете на населените места и земеделските стопани. Те могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани. Това може да се случи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин. Kакто и когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие”. Ще бъдат видяни и във всички общински служби по земеделие в областта.

В резултат на данните от извършените теренни проверки ще бъде определен обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019 г.

 

За автора

Сродни публикации