Стартират схемите за подпомагане на свиневъдството, птицевъдството и компенсации за пропаднали площи » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Стартират схемите за подпомагане на свиневъдството, птицевъдството и компенсации за пропаднали площи

Помощта за животновъдите ще се изплаща за реализиране на доброволно поети 5-годишни ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят годишно и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с тези ангажименти.

Птицевъдите ще получат помощ за прилагане на една или повече от следните три мерки: използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг; гарантиране на оптимално хранене на птиците; използване на вода при отглеждането на птиците, която отговаря на качествата на питейната вода.

За свиневъдите помощи ще се изплащат по три мерки: осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт; осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, както и за използването на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

Кандидатите трябва да са регистрирани земеделските производители, а стопанисваните от тях животновъдни обекти да отговарят на условията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Задължително условие е да бъде представен контролен лист от извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който показва, че са изпълнени всички задължителни стандарти за хуманно отношение към птиците и свинете.

Максималният годишен размер на помощта на глава животно е 3.19 лева за кокошки-носачки (след 16-та седмица), 8.04 лева за кокошки-родители (след 18-та седмица), 0.75 лева за бройлери, 0.54 лева за пуйки, 0.43 лева за гъски, 2.28 лева за патици, 48.36 лева за свине за периода на угояване и 60.80 лева за свине-майки.

Приемът на заявления по двете схеми ще продължи от 26 ноември до 7 декември 2012г. Документи се подават в областните дирекции (ОД) на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Крайният срок за сключване на договорите и изплащане на помощта е 14 декември 2012 г.

От днес, 26 ноември до 12 декември 2012г. областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат и заявления за държавна помощ за компенсация на земеделските производители, чиято реколта беше унищожена 100% от измръзване, наводнение и преовлажняване, буря с проливен дъжд, градушка и суша през летния период.

Държавната помощ ще се предоставя на физически и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители. Субсидията ще покрива 60% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. За подпомагане ще могат да кандидатстват само стопани, на които е издаден протокол от областните и общински служби „Земеделие и гори” за 100% унищожени посеви. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция. Субсидиите ще бъдат преведени по банковите сметки на стопаните до 20 декември 2012 г.

 

 

За автора

Сродни публикации