Стартират приеми по още две мерки по ПМДР за близо 2 млн. лв. » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Стартират приеми по още две мерки по ПМДР за близо 2 млн. лв.

Акценти

  • Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1.6 e 24 юни 2020 г.

Стартират приеми по още две мерки от Програмата за морско дело и рибарство за близо 2 млн. лв.

Днес се откриват процедурите по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ и мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“.

Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ дава възможност за провеждане на кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди в морската вода. Общият размер на финансова помощ по процедурата е 1 446 811 лв. Максималният размер за един проект е 200 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения e 24 юни 2020 г.

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ има за цел опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и екосистемите. Прилагането й е насочено към подобряване на конкурентоспособността на предприятията в сектора, както и към дребномащабния крайбрежен флот. Бюджетът по процедурата е 439 435.70 лв. Минималният размер на един проект е 3 хил. лв., а максималният – 146 687 лв. Крайният срок за подаването на проектни предложения е 26 юни 2020 г.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на този интернет адрес.

 

За автора

Сродни публикации