Стартират нови курсове с продължителност от 150 часа » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Стартират нови курсове с продължителност от 150 часа

От месец март стартират нови курсове с продължителност от 150 часа в областта на селското стопанство. Новите теми са съсредоточени в областта на животновъдството и пчеларството. Желаещите обучаеми ще могат да се запишат на курсове за говеда, овце, кози, свине, зайци, птици и пчеларство.

Курс с продължителност от 150 часа е необходим на бенефициентите, които кандидатстват по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Заявилите участие по схемата получават годишно плащане като надбавка в размер на 50% от плащането на хектар по СЕПП.

Курсовете с продължителност от 150 часа са необходими и за бенефициентите по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, които нямат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Курсът е необходим и по други мерки, в които бенефициентите ползват приоритет като млади земеделски стопани.

В допълнение към 150 часовите курсове стартира и краткосрочен курс по пчеларство, необходим по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ и Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ от Национална програма по пчеларство за 2017-2019 г. (НПП 2017-2019). Преминалите го обучаеми ще получат приоритет при кандидатстване.

Новите курсове са по повод навършването на 8 години Център за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, официален партньор на „Съвети в земеделието“ ООД. Към момента центърът предлага обучения по 25 професии и 45 специалности, включващи обучение по растителна защита на тема „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, курсове на тема „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор“ и други обучения в областта на селското стопанство и извън нея.

Повече информация за обученията можете да видите ТУК.

 

Сродни публикации