Старите гори класираха България сред финалистите за Европейската награда Натура 2000 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Старите гори класираха България сред финалистите за Европейската награда Натура 2000

Акценти

  • Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения в управлението на защитените зони от мрежата „Натура 2000“

Тази година за пети път ЕK я отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“ – мрежата на ЕС от защитени природни обекти.

България е сред номинираните 27 финалисти от 79 допуснати за участие кандидатури.

Инициативата за опазването на старите гори в България се състезава за наградата в категория „съгласуване на интереси и възприятия“. Тя е изключителен пример за обединяване на усилия от страна на държавния и неправителствения сектор в името на природата.

Страната ни е впечатлила журито с усилията на лесовъдите и природозащитниците, и политиките на държавата, насочени за защита и за подсилване значението на обществените и екологични функции на горите и в тази връзка обявяването на 109 хиляди хектара от горските територии като гори във фаза на старост. Площта на обявената територия е два пъти по-голяма от общата площ на резерватите в страната.

Тези гори са обявени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през 2016 г. със специален статут. Прилагат се съответни режими за стопанисване, с цел поддържане на определени структури и елементи на екосистемите, както и създаване възможност за динамика и развитие на насажденията до „гора във фаза на старост“. По този начин България е една от първите страни, която изпълнява своите задължения и отговаря на европейските директиви за местообитанията. С тях гарантираме поддържането на благоприятен природозащитен статус за отделните видове местообитания в защитените зони по Натура 2000.

Някои общини в България – Ботевград, Севлиево и Кюстендил, последваха примера на държавата. Те обявиха част от общинските гори като гори във фаза на старост за опазване. Това стана възможно и благодарение на двугодишните теренни проучвания за картиран на старите гори – общинска собственост, осъществени по проект на WWF.

Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения в управлението на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство.

Всички европейски граждани могат да гласуват за своя финалист и да бъдат своеобразно жури на наградата на европейските граждани.

Засега се планира събитието да се проведе в Брюксел, на 14 октомври 2020 г.

Публичното гласуване се провежда на този уеб адрес.

 

За автора

Сродни публикации