Станция по кайсията е сред новите структури на Селскостопанска академия София » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Станция по кайсията е сред новите структури на Селскостопанска академия София

Акценти

  • Към Станцията работи специализирана в сферата на лозарството модерна лаборатория

В цялата страна, само в Станция по кайсията Силистра се съхраняват образци на повече от 250 сорта

Селскостопанска академия София вече се сдоби в 13 нови структури. Една от тях е и Станция по кайсията Силистра. Тя е създадена през 1953 г.

С министерско постановление Станцията е прехвърлена към държавното предприятие. Това е в резултата от промени в законодателството, които засягат Селскостопанската академия.

Станцията по кайсията е единствената в страната, в която към момента се съхраняват и развиват образци от над 250 сорта. Около 10 до 15 сорта от тях са най-често отглежданите от българските овощари. В страната масово навлизат и нови сортове от чужбина. В Станцията работят 7 човека. Директорът й Александър Любенов в момента е докторант към Селскостопанска академия. Темата, по която работи е свързана с молекулярни и генетични изследвания на кайсията.

Специализирана в сферата на лозарството модерна лаборатория работи към Станцията.  Тя е създадена пред няколко години при изпълнението на румъно-български проект „Трансграничен център по винопроизводство и лозарство. Терасите на Дунав“. Наскоро от румънска страна отново е проявена инициатива за съвместно използване на съоръжението. За работата там няма щатен лаборант.

 

Сродни публикации