Становище на МЗХ и ДФЗ във връзка с публикувана информация със заглавие „Системни грешки поставят под риск 2.3 млрд. евро по Програмата за селските райони“ » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Становище на МЗХ и ДФЗ във връзка с публикувана информация със заглавие „Системни грешки поставят под риск 2.3 млрд. евро по Програмата за селските райони“

Във връзка с публикувана информация със заглавие „Системни грешки поставят под риск 2.3 млрд. евро по Програмата за селските райони“, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция заявяваме, че:

Така представената информация е крайно подвеждаща и невярна. Няма получен документ от Европейската комисия, в който да се твърди, че всички средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са под риск. Към този момент няма индикации за поставяне под съмнение на системите за контрол и риск пред ПРСР 2014-2020 г.

Нито пред Министерство на земеделието и храните, нито пред Държавен фонд ,,Земеделие“- Разплащателна агенция са поставени подобни въпроси на срещи с представители на Европейската комисия, или в писмена кореспонденция.

Извършваните одити от органите на Европейската комисия и Европейската Сметна палата по ПРСР 2007-2013 г. протичат по съответните процедури, които са дефинирани от одитните стандарти.

Относно финансирането на проекти на стадиони, къщи за гости и ВЕИ, България още през миналата година информира ЕК, че няма да финансира такива проекти по начина, по които те са били допустими през стария програмен период. Ръководствата на МЗХ и ДФЗ не веднъж са заявявали, че тези проекти ще бъдат финансирани и допустими при нови условия, които ще бъдат обсъдени на Тематичните работни групи по ПРСР.

 

Сродни публикации