Срокът за коментари и бележки по проекта на Института по аграрна икономика изтича » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Срокът за коментари и бележки по проекта на Института по аграрна икономика изтича

Акценти

  • Анализът обхваща шест от деветте специфични цели за Новата ОСП и съгласно неговата законодателната рамка, следва да бъде базиран на официални данни

На 23.08.2019 г. изтича срокът за предоставяне на коментари и аргументирани бележки по публикувания проект на Анализ на селското стопанство и ХВП.

Той е изготвен от Института по аграрна икономика.

Проектът на анализ не е приет от МЗХГ. Той е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП. Анализът обхваща шест от деветте специфични цели за Новата ОСП и съгласно неговата законодателната рамка, следва да бъде базиран на официални данни.

В отговор на предложението на браншови организации, те предоставиха възможност за двустранни срещи с представители на Института по аграрна икономика.

Инициатива за двустранни срещи можете да изпращате на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg в срок до 23 август.

След обобщаване на заявения интерес, те ще бъдат уведомени допълнително за графика и мястото на срещите.

 

За автора

Сродни публикации