Сред новите изисквания по схемата училищен плод е това продуктите да се осигуряват от местни пазари » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Сред новите изисквания по схемата училищен плод е това продуктите да се осигуряват от местни пазари

Едно от измененията по схемата ''Училищен плод'' за учебната 2015/2016 година е плодовете и зеленчуците, с изключение на цитрусите и бананите, да се осигуряват чрез местни покупки или от местните пазари. Има промяна и във вида и начина при предлагане на плодовете и зеленчуците в учебните заведения. Всички те са описани в Приложение номер 3, към член 8 от Наредбата. Има и изискване за осигуряване на съпътстващи осведомителни мерки за децата. ''Те могат да бъдат насочени към придобиване на знания за производството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начин на ползване. Също така към придобиване на знания за значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене, придобиване на знания за борбата с разхищение на храните. Освен това е предвидено запознаване на децата и учениците със селското стопанство и неговите екологични аспекти'', обясняват от ДФЗ. Сред изискванията е и това, предлаганите плодове и зеленчуци да са подготвени и пакетирани в обект за производство и търговия на храни, регистриран по Закона за храните. ''Когато бенефициентът не разполага с такъв обект, сключва договор с лице, което разполага с такъв обект за почистване и опаковане на зеленчуците. Също така трябва да се знае, че одобрените заявители могат да искат въстановяване на разходите за доставка, отговарящи на изискванията на Наредбата'', посочват още от фонда. По схемата училищен плод се разпределяте само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка за приложение към Наредбата. Освен това се забранява разпространението и предлагането на генетично модифицирани продукти.

 

За автора

Сродни публикации